ความคืบหน้าการวิจัยในการรักษาภาวะหลอดเลือดแดงแข็งโดยการควบคุมการอักเสบตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Main Article Content

หวัง เจียโหรว
เฝิง เซียวเถิง
ตู้ หมิ่น
หลี่ ซือจิ่น
ฉาง ซินตี๋
หลิว ผิง

บทคัดย่อ

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (AS) เป็นภาวะหลอดเลือดอักเสบเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยร่วมกัน เกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อบุโพรงเส้นเลือดด้านในเสียหาย มีการสะสมของไขมัน และการอักเสบของเซลล์ จนนำไปสู่การก่อตัวของ atherosclerotic plaque และลิ่มเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัว กระบวนการนี้สอดคล้องกับความเข้าใจของภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในทางการแพทย์-แผนจีน ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน โรคหลอดเลือดจัดอยู่ในประเภทของ “ม่ายปี้ (脉痹)” หรือ “หลอดเลือดตีบตัน” กลไกการเกิดโรคมีสาเหตุหลักจาก “เสมหะ (痰)” “ภาวะเลือดอุดกั้น (瘀)” และ “ภาวะพร่อง (虚)” หากร่างกายอ่อนแอจะไม่สามารถขนส่งน้ำและความชื้นได้ เมื่อเวลาผ่านไป น้ำและความชื้นจะสะสมก่อตัวเป็นเสมหะ (การสะสมและการแทรกซึมของไขมันและเซลล์อักเสบจัดเป็น ปัจจัยก่อโรคที่มีรูปร่าง) ซึ่งทั้งหมดนี้จะรวมกันเรียกว่า “เสมหะขุ่น (痰浊)” หมายถึงการก่อตัวของคราบพลัค “เสมหะขุ่น” เป็นปัจจัยก่อโรคที่มีรูปร่าง จะอุดกั้นหลอดเลือด ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดี ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด เกิดเป็น “หลอดเลือดตีบตัน” เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาแบบ invasive และการรักษาด้วยยากลุ่ม statin ยาสมุนไพรจีนมีจุดเด่นด้านความปลอดภัย มีประสิทธิผลในการรักษา มีสรรพคุณหลายทิศทางและเป้าหมาย สามารถยับยั้งการตอบสนองต่อการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการก่อตัวของ atherosclerotic plaque ดังนั้นจึงคาดหวังว่าการใช้ฤทธิ์ต้านการอักเสบในทางการแพทย์แผนจีนให้เกิดประโยชน์ จะเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการรักษาภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง บทความนี้ทบทวนความก้าวหน้าของการแพทย์แผนจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในการรักษาและควบคุมการพัฒนาการอักเสบจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาวิธีใหม่ที่มีประสิทธิผลในการป้องกันและรักษาภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Valanti EK, Dalakoura-Karagkouni K, Siasos G, Kardassis D, Eliopoulos AG, Sanoudou D. Advances in biological therapies for dyslipidemias and atherosclerosis. Metabolism. 2021;116:154461.

Kassiteridi C, Cole JE, Griseri T, Falck-Hansen M, Goddard ME, Seneviratne AN, et al. CD200 limits monopoiesis and monocyte recruitment in atherosclerosis. Circ Res. 2021;129(2):280-95.

Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis--an update. N Engl J Med. 1986;314(8):488-500.

Wolf D, Ley K. Immunity and inflammation in atherosclerosis. Circ Res. 2019;124(2):315-27.

Li ZY, Ding SW, Ma DF, Wang YC, Wu SJ, Wang L, et al. Discussion on the anti-inflammatory treatment of atherosclerosis with traditional Chinese medicine based on the heat-toxicity theory in cardiovascular disease. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2021;36(7):3916-20. (in Chinese)

Zhang WG, Li ML, Du WD, Yang WL, Li GF, Zhang C, et al. Hydroxycamptothecin combined with Platycodonis Radix and Glycyrrhizae Radix et Rhizoma. Molecules. 2019;24(11):2068.

Lam W, Jiang ZL, Guan FL, Huang X, Hu R, Wang J, et al. PHY906(KD018), an adjuvant based on a 1800-year-old Chinese medicine, enhanced the anti-tumor activity of Sorafenib by changing the tumor microenvironment. Sci Rep. 2015;5:9384.

Li J, Wang SQ, Wang N, Wang ZY. Research progress of traditional Chinese medicine in cancer immunotherapy. Chinese Archives of Traditional Chinese Medicine. 2021;39(8):86-91. (in Chinese)

Libby P. The changing landscape of atherosclerosis. Nature. 2021;592(7855): 524-33.

Lai RM, Liu QY, Ju JQ, Xu H. Study of Qingxin Jieyu formula for regulation of vulnerable atherosclerotic plaques by network pharmacology. Chinese Journal of Integrative Medicine on Cardio-Cerebrovascular Disease. 2021;19(19):3263-7. (in Chinese)

Liu MN, Han M, Qin XP, Zhou YF, Luo G, Zhou H, et al. Effect of Zhilong Huoxue Tongyu capsules on ox-LDL-induced macrophage apoptosis and foam cell formation based on endoplasmic reticulum stress. Journal of Chinese Medicinal Materials. 2021;44(6):1463-9. (in Chinese)

Zhang SY, Chen DM, Ye XH. To explore mechanism of Xinmaikang tablets in treatment of atherosclerosis cardiovascular disease based on network pharmacology and cell experiment. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae. 2022;28(3):196-203. (in Chinese)

Yi Q, Li Y, Guo ZH, Tang Y, Shen S, Qi J, et al. Effect of Xintongtai regulating p38 MAPK/AP-1 on traditional Chinese medicine syndrome score and collagen fibers in VSMCs of rabbits with atherosclerosis: an exploration based on theory of heart receiving Qi from spleen. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae. 2021;27(19):56-65. (in Chinese)

Cao S, Cui XS, Chen F, Zhang YJ, Fan K. Exploration on the anti-atherosclerotic mechanism of Danshen Tongmai formula based on the NF-κB/NLRP3 inflammasome pathway. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2021;36(8):4973-7. (in Chinese)

Wang YR, Zhang YF, Wei J, Liu P. Taorenhonghua formula inhibits lymphangiogenesis to improve inflammatory response of atherosclerosis in ApoE-/- mice. Journal of Jinan University (Natural Science & Medicine Edition). 2021;42(1):62-70. (in Chinese)

Wang JR, Zhang YF, Mao MJ, Du WT, Xu HY, Liu P. Effect of Guanxinkang medicated serum on efferocytosis of ox-LDL-loaded macrophages by activating ERK5 in vitro. Journal of Jinan University (Natural Science & Medicine Edition). 2020;41(4):289-302. (in Chinese)

Guan XZ, Wang YR, Zhang YF, Liu P. Effect of ERK5 on the expression of iNOS and MCP-1 in M1 type macrophages. Journal of Jinan University (Natural Science & Medicine Edition). 2020;41(1):10-5. (in Chinese)

Zhang YF, Ding J, Wang YR, Feng XT, Du M, Liu P. Guanxinkang decoction attenuates the inflammation in atherosclerosis by regulating efferocytosis and MAPKs signaling pathway in LDLR−/− mice and RAW264.7 cells. Front Pharmacol. 2021;12:731769.

Liu B, Song ZY, Yu JP, Li P, Tang Y, Ge JW. The atherosclerosis-ameliorating effects and molecular mechanisms of Buyanghuanwu decoction. Biomed Pharmacother. 2020;123:109664.

Chen SJ, Wang Y, Liang CX, Li J, Li YH, Wu Q, et al. Buyang Huanwu decoction ameliorates atherosclerosis by regulating TGF-β/Smad2 pathway to promote the differentiation of regulatory T cells. J Ethnopharmacol. 2021;269:113724.

Jin HG, Zhu X, Li T, Wang YQ, Cheng GY. Effect of Shenhong Tongluo prescription on atherosclerotic plaque. Herald of Medicine. 2021;40(7):863-9. (in Chinese)

Lian NQ, Zhu ZH, Yin FZ, Li WW, Zhou ZY, Wang ZY, et al. Paeonol regulates phenotypic conversion of macrophages via estrogen receptor-α. Chinese Pharmacological Bulletin. 2022;38(1):32-7. (in Chinese)

Zhang WP, Liu CY, Zhou J. Effects of icariin on differentiation of M1/M2 inflammatory phenotype in RAW264.7 macrophages induced by lipopolysaccharide. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2016;31(10):4239-42. (in Chinese)

Zhang PH, Li CY, Liu YY, Wang M, Liu JH, Liang DH. Puerarin inhibits ox-LDL induces macrophage pyrolytic pathway activation to stabilize AS vulnerable plaque. Chinese Journal of Immunology. 2021;37(18):2212-6. (in Chinese)

Wen B, Dang YY, Wu SH, Huang YM, Ma KY, Xu YM, et al. Antiatherosclerotic effect of dehydrocorydaline on ApoE-/- mice: inhibition of macrophage inflammation. Acta Pharmacol Sin. 2022;43(6):1408-18.

Ge LD, Zhang KM, Wang DC, Cao PX, Wu H. Research progress on anti-atherosclerosis mechanism of Yiqi Huoxue prescription by intervening inflammatory response. Shandong Journal of Traditional Chinese Medicine. 2022;41(6):677-82+95. (in Chinese)

Feng XT, Du M, Zhang YF, Ding J, Wang YR, Liu P. Cardiovascular protective effect and mechanism of Hydroxysafflor yellow A. Chinese Archives of Traditional Chinese Medicine. 2022;40(6):77-80. (in Chinese)

Qin HW, Zhang QS, Li YJ, Li WT, Wang Y. Molecular mechanism of astragaloside Ⅳ against atherosclerosis by regulating miR-17-5p and PCSK9/VLDLR signal pathway. China Journal of Chinese Materia Medica. 2022;47(2):492-8. (in Chinese)

Wang J, Zhu FY, Huang W, Chen ZY, Zhao P, Lei YT, et al. Therapeutic effect and mechanism of acupuncture in autoimmune diseases. Am J Chin Med. 2022;50(3):639-52.

Liu SB, Wang ZF, Su YS, Qi L, Yang W, Fu MZ, et al. A neuroanatomical basis for electroacupuncture to drive the vagal-adrenal axis. Nature. 2021;598(7882):641-5.

Ulloa L, Quiroz-Gonzalez S, Torres-Rosas R. Nerve stimulation: immunomodulation and control of inflammation. Trends Mol Med. 2017;23(12):1103-20.

Wang X. Experimental study on the effect of electroacupuncture on serum MMP-9 and TIMP-1 in AS rabbits [dissertation]. Liaoning: Liaoning Traditional Chinese Medicine University; 2017. (in Chinese)

Song JW, Ma YJ, Rao ZH, Liao YJ, Wu XF, Yi LZ, et al. Effect of herbal cake-separated moxibustion on RhoA/Rock signaling pathway in the abdominal aorta of rabbits model with atherosclerotic vulnerable plaques. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2021;62(24):2184-91. (in Chinese)

Song JW, Rao ZH, Liao YJ, Ma YJ, Wu XF, Liu X, et al. Effects of herbal-cake-separated moxibustion on expressions of abdominal aorta of TNF-α, p38MAPK and eNOS in rabbits with atherosclerotic vulnerable plaque. Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine. 2022;29(6):81-6. (in Chinese)

Liao YJ, Ma YJ, Rao ZH, Song JW, Wu XF, Yi LZ, et al. Effect on VSMC phenotypic transition of abdominal arota in rabbit with vulnerable plaque by herbal-cake separated moxibustion. Lishizhen Medicine and Materia Medica Research. 2022;33(5):1244-7. (in Chinese)