โควิด-19 : การพบการติดเชื้อโอมิครอน ในไทย

Authors

  • สุรชัย โชคครรชิตไชย บรรณาธิการวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

Abstract

องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคโควิด -.19 กลายพันธ์ สายพันธ์โอมิครอนเป็น "สายพันธุ์ที่น่ากังวล" เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ขณะนี้ผ่านมาเกือบ 1 เดือนพบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโอมิครอนทั่วโลกเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในเกือบ 90 ประเทศทั่วโลก ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์ชนิดนี้ กระทรวงสาธารณสุขของไทยยืนยันการพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนในไทย รายแรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้ติดเชื้อนั้นสัมผัสกับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ และอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาพบรายงานผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มเป็นหลักสิบ และรายงานล่าสุด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 พบเพิ่มอีก 52 ราย รวมเป็น 63 ราย อาการสำคัญ 5 ประการของผู้ติดเชื้อโอมิครอน ได้แก่ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อย เหนื่อยมาก ไอแห้ง เหงื่อออกมากตอนกลางคืน ทั้งนี้อาการดังกล่าวจะแสดงให้เห็นในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนแล้ว แต่ถ้าในกลุ่ม ผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอาจมีอาการรุนแรงกว่านี้ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2021-12-30

How to Cite

1.
โชคครรชิตไชย ส. โควิด-19 : การพบการติดเชื้อโอมิครอน ในไทย. JPMAT [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2022 Aug. 13];11(3):ง-จ. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/253958

Issue

Section

Editorial Note

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>