วัคซีนโควิด-19 กับแผนการสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” ในประเทศไทย

Authors

  • สุรชัย โชคครรชิตไชย บรรณาธิการวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

Abstract

ประเทศไทยได้เตรียมการ การจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะของวัคซีน เช่น รูปแบบการวิจัย พัฒนา การผลิต ผลการวิจัย ระยะเวลาส่งมอบ การบริหารจัดการวัคซีน การจัดเก็บ และการขนส่ง รัฐบาลได้วางแผนในระยะแรกที่จะจัดหาวัคซีน 63 ล้านโดส เพื่อจะฉีดให้ประชาชน ประมาณ 31.5 ล้านคน โดยจัดหาจากบริษัทแอสตราเซเนกา และซิโนแวค โดยวางแผนจะฉีดในประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคและมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

Downloads

Published

2021-05-13

How to Cite

1.
โชคครรชิตไชย ส. วัคซีนโควิด-19 กับแผนการสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” ในประเทศไทย. JPMAT [Internet]. 2021 May 13 [cited 2024 Jun. 21];11(1):ง. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/249447

Issue

Section

Editorial Note