โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563

Authors

  • สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

Abstract

  ประเทศไทยพบการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด - 19 ในช่วงปลายปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 พบหญิงไทย อายุ 67 ปี อาชีพค้าขายที่ตลาดกลางกุ้ง ในตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร ติดเชื้อโดยไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งทางกรมควบคุมโรคคาดว่าเป็นการติดเชื้อจากแรงงานชาวเมียนมาในตลาดกลางกุ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่มีแรงงานเมียนมาอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงทำการตรวจเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) และพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแรงงานเมียนมา ที่ไม่มีอาการจำนวนมาก โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 516 ราย จากการสุ่มตรวจ 1,192 ราย คิดเป็นอัตราถึงร้อยละ 43 ของผู้ที่ได้รับการตรวจทั้งหมด

Downloads

Published

2021-01-12

How to Cite

1.
โชคครรชิตไชย ส. โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563. JPMAT [Internet]. 2021 Jan. 12 [cited 2024 Feb. 22];10(3):ง-จ. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/247064

Issue

Section

Editorial Note