โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563

  • สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

Abstract

  ประเทศไทยพบการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด - 19 ในช่วงปลายปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 พบหญิงไทย อายุ 67 ปี อาชีพค้าขายที่ตลาดกลางกุ้ง ในตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร ติดเชื้อโดยไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งทางกรมควบคุมโรคคาดว่าเป็นการติดเชื้อจากแรงงานชาวเมียนมาในตลาดกลางกุ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่มีแรงงานเมียนมาอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงทำการตรวจเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) และพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแรงงานเมียนมา ที่ไม่มีอาการจำนวนมาก โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 516 ราย จากการสุ่มตรวจ 1,192 ราย คิดเป็นอัตราถึงร้อยละ 43 ของผู้ที่ได้รับการตรวจทั้งหมด

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-01-12
How to Cite
1.
โชคครรชิตไชยส. โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563. JPMAT [Internet]. 2021Jan.12 [cited 2021Apr.21];10(3):ง-จ. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/247064
Section
Editorial Note