โรคชิคุนกุนยา โรคร้ายจากยุงลาย

Authors

  • สุรชัย โชคครรชิตไชย บรรณาธิการวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

Abstract

        โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา (Chikungunya) พบกระจายเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยในปี 2563 นี้ สถิติจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 4,307 ราย จาก 62 จังหวัด โดยจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จันทบุรี รองลงมาคือ อุทัยธานี ลำพูน ตราดและระยอง ตามลำดับ โรคชิคุนกุนยาเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา เป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในตระกูล Togaviridae โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค เช่นเดียวกันกับโรคไข้เลือดออก (Dengue fever) หรือโรคไข้ซิกา โดยยุงลายที่เป็นพาหะนี้เป็นยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และยุงลายสวน (Aedes albopictus Skuse)

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2020-09-09

How to Cite

1.
โชคครรชิตไชย ส. โรคชิคุนกุนยา โรคร้ายจากยุงลาย. JPMAT [Internet]. 2020 Sep. 9 [cited 2022 Jan. 21];10(2):ง-จ. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/244929

Issue

Section

Editorial Note

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>