ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายในชายสูงวัยหรือชายวัยทอง

Main Article Content

ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
วารุณี มีหลาย
จุไรรัตน์ วัชรอาสน์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


                สุขภาพของหญิงสูงวัยที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนหลังหมดประจำเดือนนั้น มีการตระหนักและให้การรักษาโดยแพทย์ ที่เข้าถึงได้ง่าย มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งตรงกันข้ามกับภาวะชายวัยทอง หรือภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายในผู้ชายสูงวัยนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ตลอดจนชายสูงวัยหลายท่านก็ไม่ได้ตระหนักว่าเป็นความเจ็บป่วยที่สามารถรักษาได้ และคิดยอมรับว่าเป็นความเสื่อมตามอายุ หรือ อายที่จะปรึกษาแพทย์ ไม่ทราบว่ามีแพทย์แผนปัจจุบันที่ช่วยรักษาได้ และหากได้รับการรักษาแล้ว ก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาการของชายวัยทองมีส่วนคล้ายกับอาการของหญิงวัยหลังหมดประจำเดือน เช่น หงุดหงิดง่าย ความคิดไม่โลดแล่น นอนไม่หลับ มวลกระดูกและกล้ามเนื้อลดลง ความต้องการทางเพศลดลง และอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันที่ดูแลรักษาชายวัยทองเข้าถึงยาก จึงทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่หันไปใช้ยาที่มีขายและโฆษณาตามท้องตลาด ซึ่งอาจอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หรืออาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้น หากบุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้เกี่ยวกับอาการและการวินิจฉัยชายวัยทอง ก็จะทำให้ช่วยวินิจฉัยและอธิบายถึงแนวทางในการรักษาด้วยการเสริมฮอร์โมนเพศชายที่ถูกต้องและปลอดภัยตลอดจนส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทางศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง ทำให้สุขภาพชายไทยสูงวัย ซึ่งจะมีจำนวนมากขึ้นอย่างมากในอีก 10 ปี ข้างหน้า มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น


Abstract


                Menopausal women’s health has been observed and treated by health providers for a long time. Menopausal women’s health care is easy to access; in contrast, aging men’s health or Androgen declining is not easily accessible by the patient himself. Nevertheless, many of symptomatic androgen declining men are not concerned about that problem, not knowing that it is treatable. They assume that the symptoms are caused by normal aging process or they are afraid to see a physician, mostly not knowing that there are specialists who can improve their quality of life. Androgen declining symptoms may mimic to menopausal women’s symptom which are irritable moods, loss of creativity, sleep disorders, loss of body bone and muscle mass, loss of libido and also erectile dysfunction.  When formal modern medicine is difficult to approach, the patients may treat themselves with over the counter medicines or herbal remedies which may be over claiming or may cause adverse reactions.  In order to help aging men’s health which is an increasing issue in the next decade, the medical personnel should have basic knowledges of Androgen declining symptoms regarding diagnosis, safe testosterone supplement routes and forms.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ