Contact

☗ อาคารอำนวยการชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
☖ 18/18 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
☎ โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1136
☏ โทรสาร : 0-2312-6411
✉ อีเมล : academic.hcu@gmail.com

Principal Contact

หทัยรัตน์ ทับทอง
สำนักพัฒนาวิชาการ
Phone 0-2312-6300 ต่อ 1511

Support Contact

ปัทมา คงทอง
Phone 0-2312-6300 ต่อ 1511