การรักษาด้วยกระแสไมโคร : กายภาพบำบัดแนวใหม่ในการรักษาอาการปวด

ผู้แต่ง

  • ธฤษณุวัชร ไชยโคตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          การค้นพบไอออนชาเนลและกระแสไฟขนาดเล็กบนผนังเซลล์โดยสองนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลชาวเยอรมันในปี 1991 ได้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่รูปแบบการรักษาอาการปวดจากการกระตุ้นกระแสไฟฟ้าแบบดั้งเดิมมาเป็นการกระตุ้นเพื่อรักษาสมดุลชีวไฟฟ้าแนวใหม่หรือที่เรียกว่า การรักษาด้วยกระแสไมโคร ซึ่งสามารถกระตุ้นการสื่อสารระดับเซลล์ การทำงานด้านสรีรวิทยา และการเจริญเติบโตของเซลล์ ด้วยเป้าหมายในการรักษา 3 ด้านคือ เร่งการสมานแผล เร่งฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณที่บาดเจ็บ และด้านที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือการรักษาอาการปวด เนื่องจากประสิทธิภาพที่ได้รับการยืนยันในการระงับปวดได้มากกว่าและยาวนานกว่าวิธีการรักษาแบบเดิม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Application of APS therapy to the human body. (n.d.). [online]. Available : http://www.apstherapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=100&lang=en. (Access date : April 21, 2011).

Assimacopoulos D. (1968). "Low intensity negative electric current in the treatment of ulcers of the leg due to chronic venous insufficiency". Am J Surg. 115(5) : 683-687.

Becker RO. (1961). "The bioelectric factors in amphibian limb regeneration". J Bone Joint Surg. 43A : 643-656.

Bertolucci LE, Grey T. (1995). "Clinical comparative study of microcurrent electrical stimulation to mid-laser and placebo treatment in degenerative joint disease of the temporomandibular joint". Cranio. 13(2) : 116-120.

Brighton CT. (1981). "The treatment of non-unions with electricity". J Bone Joint Surg(Am). 63(5) : 847-851.

Carley PJ, Wainapel SF. (1985). "Electrotherapy for acceleration of wound healing: low intensity direct current". Arch Phys Med Rehabil. 66(7) : 443-446.

Cheng N, Van Hofl H, Bockx E. (1982). "The effect of electric currents on ATP generation, protein synthesis, and membrane transport in rat skin". Clinical Orthopedics. 171(1) : 264-272.

Crawford PR. (1991). "Electronic dental anaesthesis". J Can Dent Assoc. 57(6) : 497-499.

David CJ, Hill D. (2002). "Novel microcurrent treatment is more effective than conventional therapy for chronic achilles tendinopathy: Randomised comparative trial". Physiotherapy. 88(8). 471-480.

Feinstein D, Eden D. (2008). "Six pillars of energy medicine: clinical strengths of a complementary paradigm". Altern Ther Health Med. 14(1) : 44-54.

Ho RT, Jawan B, Fung ST. (1990). "Electro-acupuncture and postoperative emisis. Anaestheia". 45(4) : 327-329.

Illingworth CM, Barker AT. (1980). "Measurement of electrical currents emerging during the regeneration of amputated finger tips in children". Clin. Phys. Physiol. Meas. 1(1) : 87- 89.

Jarit GJ, Mohr KJ, Waller R, Glousman RE. (2003). "The effects of home interferential therapy on post-operative pain, edema, and range of motion of the knee". Clin J Sport Med.13(1) :16-20.

Jennifer D. Allen, Carl G. Mattacola, and David HP. (1999). "Effect of microcurrent stimulation on delayed-onset muscle soreness: A double-blind comparison". J Athl Train. 34(4) : 334-337.

Johannsen F, Gam A, Hauschild B, Mathiesen B, Jensen L. (1993). "Rebox: an adjunct in physical medicine?". Arch Phys Med Rehabil. 74(4) : 438-240.

King JE, Jacob RF, Martin JW. (1989). "Electrotherapy and hyperbaric oxygen: promising treatments for postradiation complications". J Prosthetic Dent. 62(3) : 331-334.

Kirsch LD. (2002). "The American Academy of Pain Management: A Practical Guide for Clinicians". 1st ed. Florida : Boca Raton CRC Press.

Kirsch LD. (2006). "Electrical Therapy (MET): A Tutorial. MET may yield better clinical outcomes with less current, lower frequencies, and reduced treatment time". Practical Pain Management. 6(7) : 59-64.

Kirsch LD. (2006). "Electromedical treatment of headaches". Prac Pain Man. 6(8) : 58-65.

Lambert MI, Marcus P, Burgess T, Noakes TD. (2002). "Electro-membrane microcurrent therapy reduces signs and symptoms of muscle damage". Med Sci Sports Exerc. 34(4) : 602-607.

Lee BY, Keith W, Noori AW, Glenn B. (2007). "Ultra-low microcurrent therapy: A novel approach for treatment of chronic resistant wounds". Advances in Therapy. 24(6) : 1202-1209.

Lennox AJ, Jeffrey PS, Madeline H, Janice B; Sandra JF. (2002). "Pilot study of impedance-controlled microcurrent therapy for managing radiation-induced fibrosis in head-and-neck cancer patients". Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 54(1): 23-34.

Lerner FN, Kirsh DL. (1981). "A double blind comparative study of microstimulation and placebo effect in short term treatment of the chronic back pain patient". J Chiropract. 15(11): 101-106.

M enp H, Jaakkola R, Sandstr?m M, Von Wendt L. (2004). "Does microcurrent stimulation increase the range of movement of ankle dorsiflexion in children with cerebral palsy?". Dis & Rehab. 26(11) : 669-677.

Mcleod KJ, Rubin CT. (1992). "The effect of low-frequency electrical fields on osteogenesis". J Bone Joint Surg. 74-A: 920-929.

McMakin RC. (1998). "Microcurrent treatment of myofascial pain in the hand, neck and face". Top Clin Chiropract. 5(29-35) : 73-75.

McMakin RC. (2004). "Microcurrent therapy: a novel treatment method for chronic low back myofascial pain". JBMT. 8(2) : 143-153.

McMakin RC, Gregory W, Phillips T. (2005). "Cytokine Changes with Microcurrent treatment of fibromyalgia associated with cervical spine trauma". JBMT. 9(3): 169-176.

Melzack R, Katz J. (1994). Pain : Pain measurement in persons in pain. 3rd ed. Edinburgh : Churchill Livingstone.

Melzack R, Wall PD. (1965). "Pain mechanism: a new theory". Science. 150(699) : 971-979.

Mercola MJ, Kirsch LD. (1995). "The basis for microcurrent electrical therapy in conventional medical practice". JAME. 8(2) : 107-120.

Min YK, Dong RK, Hak IL. (2009). "Therapeutic effect of microcurrent therapy in infants With congenital muscular torticollis". PM&R. 1(8) : 736-739.

Moris DM. (1992). "Electrochemical modification of tumor growth in mice". J Surg Res. 53(3): 306-309.

Nordenstrom BE. (1998). Exploring BCEC-Systems (Biologically Closed Electric Cir-cuits).1st ed. Stockholm : Nordic Medical Publications.

Paterson D. (1984). "Treatment of nonunion with a constant direct current: A totally implantable System". Orthrop Clin North Am. 15(1): 47-59.

Pennington GM, Danley DL, Sumko MH, Bucknell A, Nelson JH. (1993). "Pulsed, non-thermal,high-frequency electromagnetic energy in the treatment of grade I and grade II ankle sprains". Mil Med. 158(2) : 101-104.

Reiss A. (1991). "Electronic dental anaesthesis. Surgery without the niddle". Ont Dent. 68(10) : 13-17

Rowley BA, McKenna JM, Wolcott LE. (1974). "The use of low level electric Current for the enhancement of tissue healing". Biomed Sci Instrum.10(22) : 111-114.

Savitz DA. (1993). "Overview of epidemiology research on electric and magnetic fields and Cancer". AIHAJ. 54(4) : 197-204.

Sersa G. (1992). "Anti-tumor effect of electrotherapy alone of in combination with interleukin-2 in mice with sarcoma and melanoma tumors". Anti Cancer Drugs. 3(3) : 253-260.

Smith RB. (2001). "Is microcurrent stimulation effective in pain management' An additional Perspective". AJPM.11(2) : 62-66.

Smith RB. (2002). "Microcurrent therapies: Emerging theories of physiological information Processing". NeuroRehabilitation. 17(1) : 3-7.

Stanish WD, Lai A. (1993). New concepts of rehabilitation following anterior cruciate reconstruction. Clin Sports Med. 12(1) : 25-58.

Stiller MJ. (1992). "A portable pulsed electromagnetic field (PEMF) device to enhance healing of recalcitrant venous ulcers: a double-blind, placebo-controlled clinical trial". Br J Dermatol. 127(2) : 147-154.

Tan G, Alverez JA, Jensen MP. (2006). "Complementary and alternative medicine approaches in pain management". J Clin Psycho. 62(11) : 1419-1431.

The American Heritage' Stedman's Medical Dictionary. (2004). 4th ed. Boston: Houghton Mifflin: Dell publishing company.

Vodovnil L. (1992). "Modified cell proliferation due to electrical currents". Med Biol Eng Comput. 30(4) : CE21-28.

Windsor RE, Lester JP, Herring SA. (1993). "Electrical stimulation in clinical practice". Physician Sportmed. 21(2) : 85-93.

Wollersheim H, Van Zwieten PA. (1993). "Treatment of raynaud's phenomenon". European Heart J. 14(2) : 67-73.

Zizic TM, Hoffman KC, Holt PA, Hungerford DS, O'Dell JR. (1995). "The treatment of Osteoarthritis of the knee with pulsed electrical stimulation". J Rheumato. 22(9) : 1757-1761.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2011-04-30