การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนบทความ

2019-08-09

กองบรรณาธิการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนบทความในหลายส่วน โดยเฉพาะในหน้าแรก ได้แก่ การระบุชื่อผู้เขียน และรายการ Footnote ใต้บทคัดย่อ และ Abstarct ซึ่งต้องมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน โดยสามารถดูจากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2562 (ดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับผู้เขียน)