ข่าวประชาสัมพันธ์

2019-08-09

 ปี 2562 เป็นต้นไป กองบรรณาธิการวารสารได้พัฒนาวารสารเป็นระบบออนไลน์ ผู้ที่ต้องการอ่านบทความ สามารถลงทะเบียนเป็นผู้อ่าน (Reader) เพื่อเข้ามาอ่านบทความได้ตามความสนใจ

สำหรับผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร สามารถลงทะเบียนและส่งบทความออนไลน์ ได้ตามขั้นตอน การสมัครสมาชิก และ การส่งบทความ พร้อมแนบแบบนำเสนอบทความมาด้วย (ดาวน์โหลดแบบนำเสนอบทความ)