ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Main Article Content

ยุวดี บาคาล
สุวิณี วิวัฒน์วานิช

Abstract

Abstract unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles