ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ผ่านทางบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงในระดับปริญญาตรี

Main Article Content

สายใหม ตุ้มวิจิตร
นาถสุดา โชติวัฒนากุลชัย
ฉวี มากพุ่ม
สุลี ทองวิเชียร

Abstract

Abstract unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles