ผลของการใส่เสื้อกระชับแผลและประคองทรงต่อความสุขสบายและภาพลักษณ์ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านมออก

Main Article Content

เบญจรัตน์ ธรรมปรีชาพงศ์
กนกพร นาคะรัต
รุ่งนภา ศรีสังข์
อพัชชา อิทธิยาวุฒิ

Abstract

Abstract unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles