การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพพยาบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

Main Article Content

สุรีย์ ธรรมมิกบวร
ชลิยา วามะลุน
นงค์นุช จิตภิรมย์ศักดิ์
โสภิต ทับทิมหิน
ทิพาพร บุญมานะ
อาภาเพ็ญ ทำนุ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles