ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำบารมีของหัวหน้าหอผู้ป่วย สภาพแวดล้อมในการทำงาน กับผลผลิตของงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ

Main Article Content

นิตยา พิทักษ์โกศล
กัญญดา ประจุศิลป

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles