อิทธิพลของการรับรู้ความรุนแรงของโรค ความแตกฉานด้านสุขภาพและการสนับสนุน จากครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

Main Article Content

สมฤทัย เพชรประยูร
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล
ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles