การประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน: บทบาทพยาบาลชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิ

Authors

  • กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์

Abstract

FALL RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT AMONG OLDER ADULTS IN THE COMMUNITY: THE ROLE OF THE PUBLIC HEALTH NURSE IN THE PRIMARY CARE

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

กิตติพิมพานนท์ ก. (2017). การประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน: บทบาทพยาบาลชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิ. Journal of Public Health Nursing, 30(3), 183–195. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/96603