การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในบริการปฐมภูมิ

Authors

  • นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

Abstract

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในบริการปฐมภูมิ

CHRONIC ILLNESS CARE IN PRIMARY CARE

นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-04-29

How to Cite

กิจธีระวุฒิวงษ์ น. (2016). การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในบริการปฐมภูมิ. Journal of Public Health Nursing, 30(1), 113–126. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/67969