การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านกับการดูแลและการให้คำแนะนำผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

Authors

  • ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล
  • นรลักขณ์ เอื้อกิจ

Keywords:

ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน, ผู้ป่วยหลังผ่าตัด, การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ, Transition theory, Patients with post-surgery, Coronary artery bypass graft surgery

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-11-01

How to Cite

ชินตาปัญญากุล ท., & เอื้อกิจ น. (2017). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านกับการดูแลและการให้คำแนะนำผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ. Journal of Public Health Nursing, 31(2), 237–256. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/107231

Issue

Section

Academic Articles