การพยาบาลโดยใช้การสนับสนุนของครอบครัวในผู้ที่รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง

Authors

  • Chomphunut Singmanee

Keywords:

ที่ล้างไตทางช่องท่องแบบต่อเนื่อง, การสนับสนุนของครอบครัว, การพยาบาล

Abstract

      การรักษาโรคไตระยะสุดท้ายด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง เป็นวิธีการบำบัดทดแทนไตที่ใช้อย่างแพร่หลาย และผู้ป่วยต้องทำต่อเนื่องไปตลอดชีวิต การดำเนินของโรคและการรักษาอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย สังคมและเศรษฐกิจ ผู้ป่วยต้องการได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดยเฉพาะครอบครัวถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแล พยาบาลควรควรส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล โดยการให้การสนับสนุนด้านข้อมูล ด้านอารมณ์ และด้านสิ่งของและบริการ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจ มีกำลังใจในการรักษา ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเองที่ดี และส่งผลให้ชะลอการเสื่อมของไต ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการตาย

          Continuous ambulatory peritoneal dialysis is a widely used for treatment of end-stage renal disease. The progression of the disease and its treatment may affect the patient physical, social and economic. Patients need social support, especially their family, who play a key role in caring for them. Nurses should encourage family members to take part in care. Family members should be advised to serve information, tangible and emotional support to encourage patients to be confident. Family support can enhance health behaviors , slowing down the kidney  function and reduce complications and mortality

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-05-07

How to Cite

1.
Singmanee C. การพยาบาลโดยใช้การสนับสนุนของครอบครัวในผู้ที่รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง. JNSH [Internet]. 2018 May 7 [cited 2022 Oct. 2];40(4):152-60. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/92139