ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร การจัดการตนเองและคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นโรค เอสแอลอี (Relations among Selected Factors, Self-Management and Quality of Life in Adolescents with SLE

Authors

  • Wiyada Tipmom
  • Pulsuk Siripul

Keywords:

self-management, quality of life, adolescents with SLE.

Abstract

This descriptive research aim to study the relations among selected factors, self-management and quality of life in adolescents with SLE.The sample consisted of 136 adolescents with SLE who were follow-up to the outpatient department of pediatrics and medicine in Srinagarind hospital and Khon Kaen hospital. Data were collected by using self-management in adolescents with SLE’s questionnaire and SF-36.Descriptive and correlational statistics were used to analyze data.Results showed that caregivers at hospital had correlated with the overall self-management (Ø=0.193, p<.05), gender was correlated with the self-management of medication adherence (Ø=0.278, p<.05), marital status of caregiver was correlated with quality of life in the role limitations due to emotional problems (Ø=0.187,p<.05),socioeconomic status was correlated with quality of life in the general health (Ø=0.197, p<.05) and overall self-management was positive correlated with the overall quality of life in adolescents with SLE (rs=0.186, p<.05)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-08-07

How to Cite

1.
Tipmom W, Siripul P. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร การจัดการตนเองและคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นโรค เอสแอลอี (Relations among Selected Factors, Self-Management and Quality of Life in Adolescents with SLE. JNSH [Internet]. 2016 Aug. 7 [cited 2022 Oct. 1];39(3):98-108. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/76229

Most read articles by the same author(s)