การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด: ประเด็นปัญหาที่ท้าทาย

Authors

  • Pranee Theerasopon Khonkaen university

Abstract

มารดาหลังคลอด เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการเกิดปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตอารมณ์ และสังคม ซึ่งต้องการการประเมินและให้การดูแลที่เหมาะสม เป้าหมายการดูแลมารดาหลังคลอด คือการช่วยให้มารดาหลังคลอดสามารถดูแลตนเอง ดูแลทารก และดำรงบทบาทการเป็นมารดาได้เหมาะสม บทความนี้นำเสนอประเด็นปัญหาสุขภาพที่นอกเหนือไปจากปัญหาและการดูแลที่ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำ เพื่อช่วยให้มารดาหลังคลอดคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีและการสร้างเสริมสุขภาพของมารดาหลังคลอด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Teixeira RC, Mandú EN, Corrêa ÁC, Marcon SS. Health needs of women in the postpartum. Escola Anna Nery. 2015; 19(4): 621-8.

Fahey JO, Shenassa E. Understanding and meeting the needs of women in the postpartum period: the perinatal maternal health promotion model. Journal of Midwifery & Women’s Health 2013; 58(6): 613-21.

World Health Organization. WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn.[Internet] World Health Organization; 2014.[cited 2016 Feb 10]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97603/1/9789241506649_eng.pdf

Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S, Herrlich A. Major survey findings of listening to mothers SM III: New mothers speak out. The Journal of perinatal education 2014; 23(1): 17-24.

Chung IS, Choi KW, Bae SH, Park YS. A comparative study on confidence in newborn care and postpartum fatigue of puerperal mothers. In current research on healthcare and nursing V. Proceedings of international workshop healthcare and nursing 2015; 2015: 19-22.

Tsuchiya M, Mori E, Iwata H, Sakajo A, Maehara K, Ozawa H, et. al. Fragmented sleep and fatigue during postpartum hospitalization in older primiparous women. Nursing & health sciences. 2015; 17(1): 71-6.

Volrathongchai K, Neelasmith S, Thinkhamrop J. Non‐pharmacological interventions for women with postpartum fatigue. The Cochrane library. 2013.

Glavin K, Leahy-Warren P. Postnatal depression is a public health nursing issue: perspectives from Norway and Ireland. Nursing research and practice 2013; 2013: 1-7.

Fhunpayom S,Kantaruksa K, Baosoung C. Systematic review of fatigue management among postpartum women. Nursing Journal. 2014; 41(3): 60-9.(In Thai)

Pugh LC, Milligan R, Parks PL, Lenz ER, Kitzman H. Clinical approaches in the assessment of childbearing fatigue. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1999; 28: 74-80.

Hatkaew N, Theerasopon P The effect of cold polymer gel pack compression on postpartum perineal pain. Journal of Phrapokklao Nursing College 2015; 26 Suppl.1: 1-13.

Suesat T, Wattananukulkiat S, Eungpinichpong W. Effects of warm moist gel pack compression on sore nipples in primiparous mothers. Srinagarind Med J 2014; 29 (2): 179-87(In Thai)

Theerasopon P. Protect Promote and support breastfeeding: From policy to nursing practice. Khonkaen: Klungnanatham publisher; 2015. (In Thai)

Panngam N, Theerasopon P, Ungpansattawong S. The effect of warm moist polymer gel pack compression on the onset of milk production in primiparous mothers. Journal of Phrapokklao Nursing College. 2016; 27(1), 29-38(In Thai)

Published

2016-06-09

How to Cite

1.
Theerasopon P. การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด: ประเด็นปัญหาที่ท้าทาย. JNSH [Internet]. 2016 Jun. 9 [cited 2022 Aug. 9];39(2):145-54. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/61026

Most read articles by the same author(s)