หลักการยศาสตร์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานพยาบาล Ergonomics for Creating Safety Workplace on Nurse

Authors

  • Chayanuj Chaiyaratana Thai Red Cross College of Nursing
  • Churai Arpaichiraratana

Keywords:

Ergonomics, Safety Workplace, Nurses

Abstract

พยาบาลมีโอกาสบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากการปฏิบัติการพยาบาลเนื่องจากงานพยาบาลส่วนใหญ่เป็นการดูแลผู้ป่วทำให้เสี่ยงต่อการปวดหลังจากการอุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เสี่ยงถูกเข็มตำหรือของมีคมบาด เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค เสี่ยงต่ออันตรายจากยาเคมีบำบัด เสี่ยงต่อการเกิดความเครียดจากลักษณะงานและความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วย

หลักการยศาสตร์เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจาการทำงานและทำให้เกิดความปลอดภัยต่อพยาบาลโดยคำนึงถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลาง เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ของคน สิ่งแวดล้อมและระบบการทำงาน มีการออกแบบอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสมเพื่อลดความเครียดในการทำงาน ดังนั้นการใช้หลักการยศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อทั้งความปลอดภัยของพยาบาลและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้พยาบาลสามารถดูแลให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยได้

Nurses are a risk for injuries from taking care of the patients.  For many nurses are injured because of back pain from transporting or lifting patients, needle or sharp stick, acquiring contact of infection or strong chemical from chemotherapy, stress from job description and accountability of nursing. 

Ergonomic is one of the way to prevent the risk in workplace and safety for nurses.  Ergonomic is about designing for worker and concerns about human-centered safety. The devices are designed for making a convenience for nursing care including environment and system reducing stress in work place.  There are interactions among human products and system.  Therefore, ergonomics create both of nurses safety and and increase efficiency for patient safety.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Sawaengdee K. A new perspective on the management of nursing workforce. In: Nursing research: Through crisis to wellness society. 4th Nursing research conference; November 2-4, 2009; Bangkok, Thailand. (in Thai).

Khunthar A, Kedcham D, Sawaengdee K, Theerawit T. Job transfers amongst registered nurses in Thailand. Thai Journal of Nursing Council. 2013;28(3):19-31. (in Thai).

Kamchuchat C, Chongsuvivatwong V, Oncheunjit S, Yip T W, Sangthong R. Workplace violence directed at nursing staff at a general hosspital in southern Thailand. J Occup Health. 2008; 50: 201-7.

Intaranont K. Ergonomics studies in Thailand: Future prospect. J Hum Ergol. 1997; 26(2): 141-8.

Jirapongsuwan A. Health hazard in work environment and walk-through survey. J. Public Health Nursing 2013: 27(3): 106-14. (in Thai).

Byrns G, Reeder G, G. J, K. P. Risk factors for work-related low back pain in registered nurses and potential obstacles in using mechanical lifting devices. J Occup Environ Hyg. 2004;1:11-21.

Andeson LL, Burdoff A, Fallentin N, Persson R, MD J, Mortensen OS, et al. Patient transfers and assistive devices: prospective cohort study on the risk for occupational back injury among healthcare workers. Scand J Work Environ Health. 2014;40(1):74-81.

Stokowski LA. The risky business of nursing. : Medscape; 2014 [updated Jan 14, 2014]. Available from: http://www.medscape.com/viewarticle/818437

Erikson W. The prevalence of musculoskeletal pain in Norwegian nurse’ aides. Arch Environ Occup Health. 2003;78(6):625-30.

Yassi A, Cooper JE, Tate R, Gerlach S, Muir M, Trottier J, et al. Randomized controlled trial to prevent patient lift and transfer injuries of health care workers. Spine. 2001;26(16):1739-46.

Nelson A, Baptiste AS. Evidence-Based practices for safe patient handling and movement Online Journal of Issues in Nursing. Vol. 9 No. 3, Manuscript 3. Available from : www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/ OJIN/TableofContents/Volume92004/No3Sept04/EvidenceBasedPractices.aspx

Unahalekhaka A, Leuang-a-papong S. Prevention of needlestick and sharp injuries among hospitals in Thailand. Nursing Journal. 2013; 40:136-42. (in Thai).

Grissinger M. Physical environment that promote safe medication use 2010 [updated Oct 1, 2010]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3411211/pdf/ptj3707377.pdf

Luksamijarulkul P, Kiennukul N, Utrarachkij F, Vatanasomboon P. Current situation of biosafety practices in selected hospital laboratories, Bangkok. Asia J Public Health. 2010;1(1): 20-5.

Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for environmental infection control in health care facilities. MMWR Recomm Rep.2003; 52: 1-42.

World Health Organization. 10 facts on patient safety 2002. Available from: http://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/patient_safety_facts/en/index2.html.

Jaiboon P, Chiangnangarm P, Kuhirunyaratn P, The proportion and causes of resignation of nurses from Srinagarind hospital, Khon Kaen University. Srinagarind Med J. 2011 26(3):233-8. (in Thai).

Wivatvanit S. The nursing shortage and magnet hospitals: The chaleenge for nurse administrators. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University. 2011;23(1):1-12. (in Thai).

Downloads

Published

2015-08-18

How to Cite

1.
Chaiyaratana C, Arpaichiraratana C. หลักการยศาสตร์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานพยาบาล Ergonomics for Creating Safety Workplace on Nurse. JNSH [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2022 Jun. 25];38(3):146-55. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/34377