ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด The Effects of Breastfeeding Promotion Program towards Knowledge Attitude and Skill on Breastfeeding among Postpartum Mothers

Authors

  • naunjan Paiboonbunpot

Keywords:

breastfeeding promotion, postpartum mother, breastfeeding

Abstract

This quasi-experimental study aimed to study the effects of the breastfeeding promoting program towards knowledge, attitude, and skills in breastfeeding.  Subjects were 32 mothers at the postpartum unit ofKhonKaenHospital. Sixteen postpartum mothers in the experimental group received the breastfeeding promoting program while the other 16 mothers in the control group received routine breastfeeding support. Knowledge, attitudes, and breastfeeding skills were measured 2 times; pre-test at 8-12 hours after childbirth and post-test at 14 days postpartum. T-test and Chi-square were used for data analyzed. The results showed that at 14 days after childbirth, the experimental group had better post-test scores on knowledge, attitude, and skill in the breastfeeding and better than the control group. The proportion of the exclusive breastfeeding mothers was also statistically higher among mothers in the experimental group than control group (p < 0.01). 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-07-10

How to Cite

1.
Paiboonbunpot naunjan. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด The Effects of Breastfeeding Promotion Program towards Knowledge Attitude and Skill on Breastfeeding among Postpartum Mothers. JNSH [Internet]. 2015 Jul. 10 [cited 2023 Jan. 31];38(1):41-52. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/32038