ปัจจัยที่มีผลต่อความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Factors Effecting on Fatigue in Strokes’ caregiver

Authors

  • Yoawaluk Phothidara
  • Chureerat Korcharoenyos
  • Patchanee Somkumlung
  • Yuttachai Chaiyasit

Keywords:

fatigue, caregiver, stroke

Abstract

The purpose of this research aimed to study factors effecting on fatigue of strokes’ caregivers. The samples
were 112 strokes’ caregivers at outpatient department of Nakhon Phanom Hospital. Data was collected during
August 2013 to March 2014. Research tools included demographic data record; fatigue questionnaire assessment
was tested for reliability and content validity that equal 0.88, and 0.85. Maudsley Personality Inventory, Suanprung
Stess Test, and Activity Daily Living Index were tested reliability that equal 0.84, 0.89, and 0.97 respectively.
Data analysis used descriptive statistic, chi-square, pearson product moment correlation, and stepwise regression.
The research results revealed that; 1) Fatigue mean score of strokes’ caregiver personnel was 43.92 (S.D. = 9.35).
2) Stress, neuroticism-stability and extraversion-introversion were significantly positive correlation with fatigue
(r = 0.60, p = 0.000; r = 0.55, p = 0.000; and r = 0.46, p = 0.000, respectively). All of variables accounted
for 46.70 of the variance explained in the fatigue of stroke’s caregiver.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-11-28

How to Cite

1.
Phothidara Y, Korcharoenyos C, Somkumlung P, Chaiyasit Y. ปัจจัยที่มีผลต่อความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Factors Effecting on Fatigue in Strokes’ caregiver. JNSH [Internet]. 2014 Nov. 28 [cited 2022 Oct. 4];37(3):46-55. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/29501

Most read articles by the same author(s)