ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Authors

  • Warangkana Umsriwaing

Keywords:

effectiveness, clinical practice guidelines, pain management in the critically ill patients

Abstract

Pain is an unpleasant sensory in critically ill patients. The purposes of the quasi-experimental research design were 1) To compare difference of pain score between subjects with non-using and using Clinical Practice Gulidelines (CPGs) group and 2) To compare satisfaction score between subjects with non-using and using CPGs group.Subjects were critically ill patients who were managed with thoracic and abdominal surgery for 72 hours after surgery. They consisted of two groups ; subjects who were non-using and using CPGs group. The instruments used in this research were 1) the CPGs for pain management among critically ill patients and 2) the outcomes evaluation form. The results of this research that 1) Subjects with

using CPGs group had significant decreased score of pain level more than subjects with non-using CPGs group. (p< .05) and 2) Subjects with using CPGs group had significant increased score of satisfaction more than subjects with non-using CPGs group. (p< .05)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-11-17

How to Cite

1.
Umsriwaing W. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. JNSH [Internet]. 2015 Nov. 17 [cited 2022 Jun. 28];38(3):58-65. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/22148