ความเสี่ยงโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาในโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

Main Article Content

Siriporn Sae-ri

Abstract

This descriptive research aimed to study the risk to depression of diabetic patients who were treated at Thepparat Nakornratchasima hospital. 393 patients were recruited. Data was collected during July-October 2015 by using a risk assessment depression nine questions of department of mental health, ministry of public health. Results revealed that 45.29% of diabetic patients who were treated at Thepparat Nakornratchasima hospital were at risk to depression, decomposing of risk to depression were at mild level 62.92%,  at moderate level 24.16% and at severity level 12.92%.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sae-ri, S. (2018). ความเสี่ยงโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาในโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา. Journal of Nursing Science and Health, 41(3), 119-127. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/160813
Section
Article