ภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์: ข้อควรตระหนักสำหรับพยาบาลผดุงครรภ์ Overweight during pregnancy: An Issue to be Considered for Nurse-Midwifery

Authors

  • ์์Napaporn Gettong Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province

Keywords:

คำสำคัญ: ภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน พยาบาลผดุงครรภ์ Keywords: overweight during pregnancy, pregnant women with overweight, nurse-midwifery

Abstract

บทคัดย่อ

ภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์ เป็นปัญหาทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของมารดาและทารก อุบัติการณ์ของภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์ค่อยๆเพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความต้องการด้านสุขภาพของมารดาและทารกที่เพิ่มขึ้น พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสุขภาพที่เกี่ยวข้องจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักเกิน บทความนี้ได้นำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนและพัฒนาแนวทางการพยาบาลที่เฉพาะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน

Abstract

Overweight during pregnancy is a health problem as it is associated with increasing risks for maternal, fetal and neonatal morbidity and mortality. The worldwide prevalence of overweight during pregnancy has increased substantially most country worldwide, including Thailand. It is evident that the health needs of mothers and infants has increased. Nurses and health providers, therefore, need to raise awareness about the importance of proper care of pregnant women with overweight. This article aims to present key information about overweight during pregnancy as guidelines for planning and developing of nursing care specifically for those women with overweight.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ovesen P, Rasmussen S, Kesmodel U. Effect of Prepregnancy Maternal Overweight and Obesity on Pregnancy Outcome. American College of Obstetricians and Gynecologists 2011; 118(2): 305-312.
2. Shaikh H, Robinson S, Teoh TG. Management of maternal obesity prior to and during pregnancy. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine 2010; 15(2): 77-82.
3. Antenatal care clinic, Srinagarind hospital. Antenatal records. Khon-Kaen: Srinagarind hospital; 2015. (in Thai)
4. Labour room, Phrachomklao hospital. Lobour records. Phetchaburi: Phrachomklao hospital; 2015. (in Thai)
5. Institute of Medicine. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines: Report Brief MAY 2009. [online] 2009 [cited 2015 Nov.10]. Available from: http://www.nationalacademies.org
6. Kukongviriyapan U. Vascular dysfunction in metabolic syndrome: The role of oxidant stress. Srinagarind Medical Journal 2007; 22(suppl): 7-16. (in Thai)
7. Tannirandorn Y, Pupong V, Kovavisarach E, editors. Maternal-fetal medicine, 3rded. Bangkok: Pimdee; 2012. (in Thai)
8. Scott-Pillai R, Spence D, Cardwell CR, Hunter A, Holmes VA. The impact of body mass index on maternal and neonatal outcomes: a retrospective study in a UK obstetric population, 2004–2011. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2013; 120(8): 932-939.
9. Glueck CJ, Sieve L, Zhu B, Wang P. Plasminogen activator inhibitor activity, 4G5G polymorphism of the plasminogen activator inhibitor 1 gene, and first-trimester miscarriage in women with polycystic ovary syndrome. Metabolism 2006; 55(3): 345-352.
10. Ramachenderan J, Bradford J, Mclean M. Maternal obesity and pregnancy complications: a review. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2008; 48(3): 228-235.
11. Asvanarunat E. Prevalence of adverse outcomes in overweight and obese women delivered at Lerdsin hospital. Bulletin of the department of medical services 2014; 39(3): 281-224. (in Thai)
12. Hakmani FM, Fadhil FA, Balushi LH, Harthy NA, Bahri ZA, Rawahi NA, et al. The effect of obesity on pregnancy and its outcome in the population of Oman, Seeb Province. Oman medical journal 2016; 31(1): 12-17.
13. Boots C, Stephenson MD. Does obesity increase the risk of miscarriage in spontaneous conception: a systematic review. In Seminars in reproductive medicine 2011; 29(6): 507-513.
14. Myatt L, Maloyan A. Obesity and Placental Function. In Seminars in reproductive medicine 2016; 34(1): 42–49.
15. Bodnar LM, Parks WT, Perkins K, Pugh SJ, Platt RW, Feghali M, et al. Maternal prepregnancy obesity and cause-specific stillbirth. The American journal of clinical nutrition 2015; 102(4): 858-864.
16. Stothard KJ, Tennant PW, Bell R, Rankin J. Maternal overweight and obesity and the risk of congenital anomalies: a systematic review and meta-analysis. Jama 2009; 301(6): 636-650.
17. Dashe JS, McIntire DD, Twickler DM. Effect of maternal obesity on the ultrasound detection of anomalous fetuses. Obstetrics & Gynecology 2009; 113(5): 1001-1007.
18. Sindhu S, editors. Nursing practice guidelines for overweight management, 1sted. Bangkok: T. Watana printing Co. Ltd. 2015. (in Thai)
19. Buschur, E., & Kim, C. (2012). Guidelines and interventions for obesity during pregnancy. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 119(1), 6-10.
20. Ministry of Health. Guidance for Healthy Weight Gain in Pregnancy. Wellington (New Zealand): Ministry of Health; 2014.
21. The National Institute for Health and Clinical Excellence. Dietary interventions and physical activity interventions for weight management before, during and after pregnancy. [online] 2010 [cited 2015 Nov.10]. Available from: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13056/49926/49926.pdf
22. Gettong N, Rujiraprasert N. The Relationships between Knowledge about Overweight During Pregnancy, Perceived Self-Efficacy and Health Behaviors among Pregnant Women with Overweight. Srinagarind Medical Journal 2018; 33(2): 1-7. (in Thai)
23. Somprasit C, Nanthakomon T, Wong-Arsa W, Kongvattanaon P, Nirattharadorn M, Kamolwarin S, et al. Guidelines for nutrition and exercise for the newest antenatal clinic. Thai Health Promotion Foundation; n.d. (in Thai)
24. Parnkasem S. (2557). Exercise during pregnancy. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2014; 15(3): 108-113. (in Thai)
25. Suputtitada A. Suggestions for pregnancy during pregnancy in Thai women. Nonthaburi: Division of Physical Activity & Health, Department of Health, Ministry of Public Health; n.d. (in Thai)

Downloads

Published

2018-12-18

How to Cite

1.
Gettong ์. ภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์: ข้อควรตระหนักสำหรับพยาบาลผดุงครรภ์ Overweight during pregnancy: An Issue to be Considered for Nurse-Midwifery. JNSH [Internet]. 2018 Dec. 18 [cited 2022 Aug. 9];41(3):128-37. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/118080