Contact

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Principal Contact

นาวาอากาศตรีหญิง แพทย์หญิงวราลี อภินิเวศ
ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
Phone 0 2765 5703 ,0 2765 5707

Support Contact

ทศวรรษ โรจนบัณฑิต
Phone 0 2765 5703 ,0 2765 5707