เรื่องเล่าประสบการณ์ของผู้ป่วยเอชไอวี

  • บทความ ปกิณณกะ

Abstract

การเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ เป็นภาวะวิกฤตหนึ่งในชีวิต เนื่องจากมีผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม  และด้านเศรษฐกิจ ในด้านร่างกายนั้นเชื้อเอชไอวีจะทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยตรง และเมื่อร่างกายอ่อนแอการติดเชื้อหรือติดเชื้อฉวยโอกาสก็จะง่ายมากขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสเสียชีวิตได้ สำหรับด้านจิตใจ บุคคลที่รับทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ก็จะรู้สึกตกใจ กลัว กังวล กดดัน หมดกำลังใจ บางครั้งไม่อยากมีชีวิตอยู่  ขณะที่ผลกระทบทางสังคมจะพบว่า สังคมเกิดความหวาดกลัว รังเกียจ บางครั้งเหยียดหยามต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้วเป็นตราบาป จนนำไปสู่การซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกด้านที่ส่งผลกระทบต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ที่จะมากเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงซึ่งจะเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายโดยอ้อม เช่น ค่าเดินทาง การรับประทานอาหาร หรือค่าผู้ดูแล เป็นต้น

จากข้อมูลเบื้องต้น การที่จะข้ามผ่านภาวะวิกฤตแต่ละด้านของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ ได้นั้น อาจต้องอาศัยโอกาสที่หลากหลายหรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตนั้นไปได้ และบางครั้งอาจล้มเหลวหรือเกิดภาวะท้อแท้ในแต่ละบุคคลของผู้ติดเชื้อเอดส์หรือเอชไอวี บทความนี้ ขอนำเสนอเรื่องเล่าประสบการณ์ของผู้หญิงไทยท่านหนึ่งที่เผชิญภาวะวิกฤต แล้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนมุมมองของผู้ป่วยเอชไอวี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้อ่านเพื่อเป็นแรงขับในการข้ามผ่านภาวะวิกฤตของชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-04-28
How to Cite
1.
ปกิณณกะบ. เรื่องเล่าประสบการณ์ของผู้ป่วยเอชไอวี. J Health Sci BCNSP [Internet]. 2020Apr.28 [cited 2020Aug.13];4(1):120-3. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnsp/article/view/241783
Section
ปกิณณกะ