ประกาศ การขึ้นค่าธรรมเนียมการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

2023-10-18

ประกาศ การขึ้นค่าธรรมเนียมการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ

โดยตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

บทความฉบับภาษาไทยปรับจากค่าธรรมเนียมการตีพิพม์จาก 3,500 บาทเป็น 4,000 บาท

บทความภาษาอังกฤษจาก 7,000 บาท เป็น 7,500 บาท