แจ้งเปลี่ยน เลข ISSN ของวารสาร

2023-08-26

แจ้งเปลี่ยน เลข ISSN ของวารสาร จากเลข E-ISSN 2773-9341  เป็น เลข ISSN 2985-1343 (Online)

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป