อัลตราซาวด์ร่วมกับการกระตุ้นเส้นประสาทเปรียบเทียบกับอัลตราซาวด์โฟโนโฟเรซิส ด้วยยาไพร็อคซิแคมในภาวะปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อม: การศึกษาทดลองชนิดเปรียบเทียบ โดยวิธีสุ่มและมีการปกปิด

อัลตราซาวด์ร่วมกับการกระตุ้นเส้นประสาทเปรียบเทียบกับอัลตราซาวด์โฟโนโฟเรซิส ด้วยยาไพร็อคซิแคมในภาวะปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อม: การศึกษาทดลองชนิดเปรียบเทียบ โดยวิธีสุ่มและมีการปกปิด

Authors

  • จริยา บุญหงษ์ Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
  • พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์
  • อาภัชนีย์ พิริยะจารุกุล

Keywords:

knee osteoarthritis, pain, phonophoresis, transcutaneous electrical nerve stimulation

Abstract

Objective: Aims to compare effects of ultrasound combined transcutaneous electrical nerve stimulation (UltraTENS) and phonophoresis (PhP) in mild- to moderate degree of symptomatic knee OA.

Study design: A randomized double-blind, controlled comparative study.

Setting: Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Subjects: Sixty-one patients (55 women and 6 men), ages 51 to 80 years (mean = 63.4±8.1), visual analog scale (VAS) of knee pain intensity ranged from 50-90 mm (mean=66.1) and Kellgren-Lawrence score of grade I-III, were randomly allocated into the Ultra TENs group and the PhP groups (n=31 and 30, respectively).

Method: The UltraTENS group received a combined ultrasound with TENS and a non-drug gel, whereas the PhP group received an ultrasound with piroxicam gel and sham TENS. All patients were treated for a total of 10 sessions, consisting of fi ve times per week and 10 min per session.

Outcome Measures: Using a double blinded procedure, the primary outcome measure was evaluated pre- and post- treatment using a 100-mm VAS. The secondary outcome was assessed using the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis (WOMAC) index.

Results: The UltraTENS and the PhP groups (p<0.001) experienced considerable improvement in both VAS and total WOMAC the WOMAC scores, but these fi ndings were not statistically signify cant (p=0.70 and 0.61, respectively).

Conclusion: Results show that UltraTENS and PhP were effective for relieving pain and improve functionality in Kellgren-Lawrence grades I-III knee OA. There were no signifi cant differences between groups. Both agents are recommended as effective combination methods for symptomatic knee OA treatment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Henderson JV, Harrison CM, Britt HC, Bayram CF, Miller GC. Prevalence, causes, severity, impact, and management of chronic pain in Australian general practice patients. Pain Med. 2013;14:1346-61.
2. Kotlarz H, Gunnarsson CL, Fang H, Rizzo JA. Osteoarthritis and absenteeism costs: evidence from US National Survey Data. J Occup Environ Med. 2010;52:263-8.
3. Cho HJ, Chang CB, Kim KW, Park JH, Yoo JH, Koh IJ, et al. Gender and prevalence of knee osteoarthritis types in elderly Koreans. J Arthroplasty. 2011;26:994-9.
4. Berger A, Hartrick C, Edelsberg J, Sadosky A, Oster G. Direct and indirect economic costs among private-sector employees with osteoarthritis. J Occup Environ Med. 2011;53:1228-35.
5. Wielage RC, Bansal M, Andrews JS, Klein RW, Happich M. Costutility analysis of duloxetine in osteoarthritis: a US private payer perspective. Appl Health Econ Health Policy. 2013;11:219-36.
6. Brown GA. AAOS clinical practice guideline: treatment of osteoarthritis of the knee: evidence-based guideline, 2nd edition. J Am Acad Orthop Surg. 2013;21:577-9.
7. Rutjes AW, Nuesch E, Sterchi R, Juni P. Therapeutic ultrasound for osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane Database Syst Rev.2010(1):CD003132.
8. Rutjes AW, Nuesch E, Sterchi R, Kalichman L, Hendriks E, Osiri M, et al. Transcutaneous electrostimulation for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2009(4):CD002823.
9. Atamaz FC, Durmaz B, Baydar M, Demircioglu OY, Iyiyapici A, Kuran B, et al. Comparison of the effi cacy of transcutaneous electrical nerve stimulation, interferential currents, and shortwave diathermy in knee osteoarthritis: a double-blind, randomized, controlled, multicenter study. Arch Phys Med Rehabil. 2012;93:748-56.
10. Turner PA, Whitfi eld TW. A multidimensional scaling analysis of the techniques that physiotherapists use. Physiother Res Int.1997;2:237-54.
11. Ustun N, Arslan F, Mansuroglu A, Inanoglu D, Yagiz AE, Guler H, et al. Effi cacy of EMLA cream phonophoresis comparison with ultrasound therapy on myofascial pain syndrome of the trapezius:
a single-blind, randomized clinical study. Rheumatol Int.2014;34:453-7.
12. Boyaci A, Tutoglu A, Boyaci N, Aridici R, Koca I. Comparison of the effi cacy of ketoprofen phonophoresis, ultrasound, and short-wave diathermy in knee osteoarthritis. Rheumatol Int. 2013;33:2811-8.
13. Bakhtiary AH, Fatemi E, Emami M, Malek M Phonophoresis of dexamethasone sodium phosphate may manage pain and symptoms of patients with carpal tunnel syndrome. Clin J Pain.2013;29:348-53.
14. Luksurapan W, Boonhong J. Effects of phonophoresis of piroxicam and ultrasound on symptomatic knee osteoarthritis. Arch Phys Med Rehabil. 2013;94:250-5.
15. Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science. Nov 19 1965;150:971-9.
16. Abdulla A, Adams N, Bone M, Elliott AM, Gaffi n J, Jones D, et al. Guidance on the management of pain in older people. Age Ageing. 2013;42(Suppl 1):1-57.
17. Watson T. The role of electrotherapy in contemporary physiotherapy practice. Man Ther. 2000;5:132-41.
18. Altman RD, Bloch DA, Bole GG, Jr., Brandt KD, Cooke DV, Greenwald RA, et al. Development of clinical criteria for osteoarthritis. J Rheumatol. 1987;14:3-6.
19. Ravaud P, Giraudeau B, Auleley GR, Chastang C, Poiraudeau S, Ayral X, et al. Radiographic assessment of knee osteoarthritis: reproducibility and sensitivity to change. J Rheumatol. 1996;23:1756-64.
20. Aarskog R, Johnson MI, Demmink JH, Lofthus A, Iversen V,Lopes-Martins R, et al. Is mechanical pain threshold after transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) increased locally and unilaterally A randomized placebo-controlled trial in healthy subjects. Physiother Res Int. 2007;12:251-63.
21. Chakour MC, Gibson SJ, Khalil Z, Helme RD. The infl uence of TENS treatment parameters upon experimental pain perception in healthy, pain-free subjects. Phys Ther. 2000;5:23-7.
22. Bjordal JM, Johnson MI, Ljunggreen AE. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) can reduce postoperative analgesic consumption. A meta-analysis with assessment of optimal treatment
parameters for postoperative pain. Eur J Pain. 2003;7:181-8.
23. Bellamy N, Wilson C, Hendrikz J. Population-based normative values for the Western Ontario and McMaster (WOMAC) Osteoarthritis Index: part I. Semin Arthritis Rheum. 2011;41:139-48.
24. Byl NN. The use of ultrasound as an enhancer for transcutaneous drug delivery: phonophoresis. Phys Ther. 1995;75:539-53.
25. Sluka KA, Walsh D. Transcutaneous electrical nerve stimulation: basic science mechanisms and clinical effectiveness. J Pain. 2003;4:109-21.
26. DeSantana JM, Walsh DM, Vance C, Rakel BA, Sluka KA. Effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation for treatment of hyperalgesia and pain. Curr Rheumatol Rep. 2008;10:492-9.
27. Chen CC, Johnson MI. An investigation into the hypoalgesic effects of high- and low-frequency transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on experimentally-induced blunt pressure pain
in healthy human participants. J Pain. 2010;11:53-61.
28. Vance CG, Rakel BA, Blodgett NP, DeSantana JM, Amendola A, Zimmerman MB, et al. Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation on pain, pain sensitivity, and function in people with
knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Phys Ther. 2012;92:898-910.
29. Rutjes AW, Nuesch E, Sterchi R, Kalichman L, Hendriks E, Osiri M, et al. Transcutaneous electrostimulation for osteoarthritis of the knee. The Cochrane database of systematic reviews.
2009(4):CD002823.
30. Cheing GL, Tsui AY, Lo SK, Hui-Chan CW. Optimal stimulation duration of tens in the management of osteoarthritic knee pain. J Rehabil Med. 2003;35:62-8.
31. Srikanth VK, Fryer JL, Zhai G, Winzenberg TM, Hosmer D, Jones G. A meta-analysis of sex differences prevalence, incidence and severity of osteoarthritis. Osteoarthritis and cartilage / OARS, Osteoarthritis
Research Society. 2005;13:769-81.
32. Tonelli SM, Rakel BA, Cooper NA, Angstom WL, Sluka KA. Women with knee osteoarthritis have more pain and poorer function than men, but similar physical activity prior to total knee replacement. Biol Sex Differ. 2011;2:12.

Downloads

Published

2017-08-29