Return to Article Details อัลตราซาวด์ร่วมกับการกระตุ้นเส้นประสาทเปรียบเทียบกับอัลตราซาวด์โฟโนโฟเรซิส ด้วยยาไพร็อคซิแคมในภาวะปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อม: การศึกษาทดลองชนิดเปรียบเทียบ โดยวิธีสุ่มและมีการปกปิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy