การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการหลังจากได้รับการฝึกขับถ่ายปัสสาวะ

Authors

  • ปิยอร ศิริพรมงคล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เสมอเดือน คามวัลย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นลินทิพย์ ตำนานทอง โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร

Keywords:

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, รอยโรคไขสันหลัง, กระเพาะปัสสาวะพิการ, urinary tract Infection, spinal cord lesion, neurogenic bladdder

Abstract

Urinary tract infection in neurogenic bladder after Completion of Bladder training

Siripornmongkhol P,* Kharmwan S,* Tamnanthong N**

* Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen;

** Vichaiyut Hospital, Bangkok

Objectives: To determine prevalence of urinary tract infection (UTI) after bladder management in spinal cord lesion (SCL) patients with neurogenic bladder.

Study design: Descriptive cross-sectional study

Setting: Rehabilitation in-patient unit, Srinagarind Hospital, Khon Kaen University.

Subjects: Patients with neurogenic bladder, who had been completely undergone bladder management program.

Methods: Baseline characteristics were collected by interview. Recent vesicourethrogram (VCUG), urodynamic findings and bladder management methods were recorded. Voided volume and post void residual urine were measured by clean intermittent catheterization (CIC). In addition, urine analysis and urine culture and sensitivity were tested.

Results: There were 62 patients: 43 males, 19 females; mean age 42.6 (range 18 72) years. After completion of bladder management, 11 patients (17.7%) had UTI but all were asymptomatic. Among these 11 patients, 5 patients (45.5%) voided and also applied CIC, 5 patients (45.5%) were catheter-free and1 patient (9%) did CIC alone. The most common organism was E. coli (72.7%).

Conclusion: Prevalence of urinary tract infection was 17.7%. Patient who voided and also applied CIC was the most frequently infected.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads