ความสัมพันธ์ระความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินการทำงานของแขนด้วย เครื่อง SensibleTAB กับการประเมินด้วย Fugl-Meyer Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การศึกษาเบื้องต้นหว่างการประเมินการทำงานของแขนด้วย เครื่อง SensibleTAB กับการประเมินด้วย Fugl-Meyer Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การศึกษาเบื้องต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินการทำงานของแขนด้วย เครื่อง SensibleTAB กับการประเมินด้วย Fugl-Meyer Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การศึกษาเบื้องต้น

Authors

  • ภาริส วงศ์แพทย์ Samrong General Hospital
  • รัชวรรณ สุขเสถียร Department of Rehabilitation Medicine, Maharat Nakhon Ratchasima, Meaung, Nakhon Ratchasima, 30000
  • วันทนียา วัชรีอุดมกาล
  • พัชรินทร์ อินตา
  • แพรวนภา ขันทะสีมา
  • ดาริกา พันธิแก้ว
  • ปราการเกียรติ ยังคง
  • ศรายุทธ หัสนัย
  • วิทยา ไพเราะห์

Keywords:

hemiparesis, stroke, arm function assessment, robotics

Abstract

 ABSTRACT

Objectives: To study a correlation between hemiplegic arm function assessment with Fugl-Meyer and SensibleTAB robotic device.

Study design: correlational research

Setting: Department of Rehabilitation Medicine, Samrong General Hospital

Subjects: Patients with hemiplegic arm paresis due to stroke, who came to the hospital for a follow-up visit or rehabilitation during 1 January until 31 August 2013. Patients who could understand and co-operate with the testing procedure and gave informed consent were included in the study.

Methods: Each patient underwent the SensibleTAB and the Fugl-Meyer arm funciton assessments on the same day. One researcher scored the Fugl-Meyer assessment  in all patients.

Results: We assessed 10 patients: 4 with cerebral infarction and 6 with cerebral hemorrhage. The scores of the SensibleTAB and the Fugl-Meyer assessments are statistically correlated (R2 = 0.755, p<0.001)

Conclusion: The scores of SensibleTAB in stroke patients with hemiparesis are statistically correlated with Fugl-Meyer scale score.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Stewart JC, Gordon J, Winstein CJ. Control of reach extent with the paretic and nonparetic arms after unilateral sensorimotor stroke: kinematic differences based on side of brain damage. Exp Brain Res 2014; 232(7): 2407-19.

Lin JH, Hsu MJ, Sheu CF, Wu TS, Lin RT, Chen CH, et al. Psychometric comparisons of 4 measures for assessing upper-extremity function in people with stroke. Phys Ther 2009; 89(8): 840-50.

Fugl-Meyer AR, JääsköL, Leyman I, Olsson S, Steglind S. The post-stroke hemiplegic patient. 1. a method for evaluation of physical performance. Scand J Rehabil Med 1975; 7(1): 13-31.

Gladstone DJ, Danells CJ, Black SE. The fugl-meyer assessment of motor recovery after stroke: a critical review of its measurement properties. Neurorehabil Neural Repair 2002; 16(3): 232-40.

Metrot J, Froger J, Hauret I, Mottet D, van Dokkum L, Laffont I. Motor recovery of the ipsilesional upper limb in subacute stroke. Arch Phys Med Rehabil 2013; 94(11): 2283-90.

Krebs HI, Krams M, Agrafiotis DK, DiBernardo A, Chavez JC, Littman GS, et al. Robotic measurement of arm movements after stroke establishes biomarkers of motor recovery. Stroke 2014; 45(1): 200-4.

Simo L, Botzer L, Ghez C, Scheidt RA. A robotic test of proprioception within the hemiparetic arm post-stroke. J Neuroeng Rehabil 2014; 11: 77.

Downloads

Additional Files

Published

2016-06-22