หลักการกระตุ้นศูนย์กลางประสาทควบคุมการก้าวเดินที่ ไขสันหลัง และหลักการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง กับเทคนิคการฟื้นฟูการเดินแบบโลโคมอเตอร์เธอราพี (Locomotor therapy: principles of spinal locomotion and motor re-learning)

Authors

  • ภาริส วงศ์แพทย์ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads