Return to Article Details หลักการกระตุ้นศูนย์กลางประสาทควบคุมการก้าวเดินที่ ไขสันหลัง และหลักการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง กับเทคนิคการฟื้นฟูการเดินแบบโลโคมอเตอร์เธอราพี (Locomotor therapy: principles of spinal locomotion and motor re-learning) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy