การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการพัฒนาสูตรชาสมุนไพรดอกสายน้ำผึ้งและดอกกุหลาบที่เหมาะสมด้วยวิธีทดสอบแบบปัจจัยเดี่ยวและการทดสอบ orthogonal

Main Article Content

เหยา อวี่ซิน
กัว อี้หลิง
จ้าว ซิงเถา
หลี่ หยุนเสีย
เผิง เฉิง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรชาสมุนไพรใหม่ที่มีความเหมาะสม วัตถุดิบที่ใช้คือ ดอกสายน้ำผึ้ง (Lonicera japonica Thunb.) และดอกกุหลาบ (Rosa rugosa Thunb.) ร่วมกับน้ำตาลทรายขาวและกรดซิตริกโดยอิงจากคะแนนทางประสาทสัมผัส และกำหนดสูตรที่เหมาะสมสำหรับชาสมุนไพรโดยวิธีการทดสอบปัจจัยเดี่ยวและการทดสอบ orthogonal ผลการศึกษาพบว่า ดอกสายน้ำผึ้งเข้มข้น 7.5% ดอกกุหลาบเข้มข้น 2.5% น้ำตาลทรายขาว 14% และกรดซิตริก 0.08% เป็นสูตรที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งชาสูตรนี้มีสีสันสดใส รสชาติหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมสดชื่นจากดอกสายน้ำผึ้งและดอกกุหลาบ นอกจากจะมีรสชาติที่โดดเด่นแล้ว ยังดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย การพัฒนาชาสูตรนี้ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสายน้ำผึ้งและดอกกุหลาบอีกด้วย

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Wang FS, Fan JG, Zhang Z, Gao B, Wang HY. The global burden of liver disease: the major impact of China. Hepatology. 2014;60(6):2099-108.

Kubes P, Jenne C. Immune responses in the liver. Annu Rev of Immunol. 2018;36:247-77.

Wang DS. Study on the protective effect of extract of honeysuckle on mice with liver injury. Herald of Medicine. 2011;30(8):1010-2.(in Chinese)

Wei MJ, Zheng ZY, Shi L, Jin Y, Ji LL. Natural polyphenol chlorogenic acid protects against acetaminophen-induced hepatotoxicity by activating ERK/Nrf2 antioxidative pathway. Toxicological Sciences. 2018;162(1):99-112.

Shi AM, Li T, Zheng Y, Song YH, Wang HT, Wang N, et al. Chlorogenic acid improves NAFLD by regulating gut microbiota and GLP-1. Front Pharmacol. 2021;12:693048.

Ding Q, He CS, Xu J. Effect of chlorogenic acid on the proliferation and apoptosis of human hepatocellular carcinoma HepG2 cells by miR-181b/SIRT1/HO-1 signaling pathway. Int J Clin Exp Med. 2020;13(6):4027-34.

Yan BF, Liu J, Zhang JZ, Zeng QQ. Potential pharmacology and health care mechanism of rose based on network pharmacology. Chinese Journal of Bioprocess Engineering. 2022;20(01):65-73. (in Chinese)

Hegde AS, Gupta S, Sharma S, Srivatsan V, Kumari P. Edible rose flowers: a doorway to gastronomic and nutraceutical research. Food Res Int. 2022;162(Pt A):111977.

Quazi A, Patwekar M, Patwekar F, Alghamdi S, Rajab BS, Babalghith AO, et al. In vitro alpha-amylase enzyme assay of hydroalcoholic polyherbal extract: proof of concept for the development of polyherbal teabag formulation for the treatment of diabetes. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2022;2022:1577957.

Chen SL, Liu A, Li Q, Sugita, Zhu GW, Sun Y, et al. Research strategies in a standard decoction of medicinal slices. China Journal of Chinese Materia Medica. 2016;41(8):1367-75. (in Chinese)