เรื่องควรรู้สำหรับการวิ่งมาราธอน

Main Article Content

Suppamas Punchuey

Article Details

How to Cite
1.
Punchuey S. เรื่องควรรู้สำหรับการวิ่งมาราธอน. Kb. Med. J. [Internet]. 2023 Dec. 6 [cited 2024 Apr. 19];6(2):117-21. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/KBJ/article/view/267556
Section
Miscellaneous