การจัดการสุขภาพของผู้สุงอายุโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
คุ้มทวีพรพ, จิรธรรมคุณเ. การจัดการสุขภาพของผู้สุงอายุโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Feb.26];12(1):36-1. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/5588
Section
รายงานการวิจัย