วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวารสารของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมวิทยาการ การค้นคว้า และเป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข่าวสารทางวิชาการในวงการจิตเวชศาสตร์ ของประเทศไทย

Vol. 67 No. 4 (2022): Journal of the Psychiatric Association of Thailand

Published: 2022-12-27

Enhancing Academic and Social Skills of Elementary School Students with Autism Spectrum Disorder by an Intensive and Package Teaching Program

Kusalaporn Chaiudomsom, Piyawan Srisuruk, Janya Boonmeeprasert, Romwarin Gamlunglert, Benjamaporn Choikhruea, Ornjira Jaraepram, Jarin Boonsuchat, Sakdadech Singkibud, Chanatiporn Chonprai, Pornchanaka Tana, Suchat Paholpak

The The Validity and Reliability of the Brief Family Relationship Scale (BFRS) for Applying in Thai Youth

The psychometric properties of the Brief Family Relationship Scale (BFRS) for Applying in Thai Youth

Soontaree Srikosai, Chadaporn Khamfou, Anongporn Thakham, Nutpimol Wongmueang, Uraiwan Wongpothi, Phunchanitra Katekarnkul, Oraphan Aebthaisong, Ponthip Thammawong

Psychometric Properties of the Zoom Exhaustion & Fatigue Scale - Thai Version (ZEF-T)

Veevarin Charoenporn, Sirashat Hanvivattanakul, Kanathip Jongmekwamsuk, Rinradee Lenavat, Korravit Hanvivattanakul, Thammanard Charernboon
View All Issues