วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวารสารของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมวิทยาการ การค้นคว้า และเป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข่าวสารทางวิชาการในวงการจิตเวชศาสตร์ ของประเทศไทย

Vol. 68 No. 3 (2566): Journal of the Psychiatric Association of Thailand

Published: 2023-09-21

Health-Related Quality of Life of Outpatients with Depression Treated with Antidepressants at King Chulalongkorn Memorial Hospital

Jirada Prasartpornsirichoke, Nuttorn Pityaratstian, Naphat Sirinimnualkul, Chayanit Poolvoralaks, Tanaporn Ormtavesub, Sasitorn Phonsit, Nimmavadee Hiranwattana, Teerayuth Rungnirundorn

254-264

Preliminary Efficacy of Behavioral Activation Smartphone Application for Reducing Depressive Symptoms in Depression

Prapat Ukranan, Kamonthip Saguanrum, Supattra Sukhawaha, Supaporn Thongbenjamas, Sumonta Kasemvilas, Kedsaraporn Kenbubpha, Nuttorn Pityaratstian

265-275

Prevalence and Correlation Between Sleep Disorder and Epilepsy

Saratcha Tiensuntisook, Tantawan Awirutworakul, Pattarabhorn Wisajun, Apisit Bungird

287-294

View All Issues