ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2566

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2566
เผยแพร่แล้ว: 28-12-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย