การดูแลรักษาภาวะ TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA)

Authors

  • ดามพันธ์ นิลายน

Keywords:

ภาวะ transient ischemic attack (TIA), transient ischemic attack (TIA)

Abstract

            Transient ischemic attack (TIA) เป็นภาวะเร่งด่วนที่เกิดจากสมองขาดเลือดชั่วคราว ทำให้มีอาการเนื่องจากความผิดปกติของสมอง โดยระยะเวลาที่เป็นจะไม่เกิน 1 ชั่วโมง เป็นภาวะที่ต้องให้การดูแลรักษาเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองทุกประการ การตรวจภาพถ่ายรังสีของระบบประสาท จะต้องได้รับการตรวจทุกรายเพื่อแยกโรคที่เลียนแบบ TIA ออกไป การใช้ ABCD2 score ในการประเมินผู้ป่วยจะช่วยจำแนกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิด stroke ในระดับต่าง ๆ กันอันจะนำไปสู่การตัดสินใจในการรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล การรักษาผู้ป่วย TIA ไม่แตกต่างจากรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำของโรค

 

 

TREATMENT FOR TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA)

 

Abstract

            Transient ischemic attack (TIA) is a sudden onset of clinical symptoms and/or sign of focal neurological deficit with symptoms lasting less than 1 hour, with no apparent cause other than that of vascular origin. It is an urgent condition that need comprehensive assessment and investigation. The neuroimaging has to be performed in all TIA patients to exclude the mimics. The ABCD2 score is a practical clinical tool for identifying the high risk patient for hospital admission. The treatment of TIA is the same as the management of ischemic stroke by controlling all risk factors to prevent stroke recurrence.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-06-30

How to Cite

นิลายน ด. (2017). การดูแลรักษาภาวะ TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA). JOURNAL OF THE POLICE NURSES, 9(1), 206–213. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94820

Issue

Section

Academic Articles