บทบาทพยาบาลในการใช้หลักโภชนาการที่ส่งเสริมการหายของแผล

Authors

  • นงนุช หอมเนียม

Keywords:

โภชนาการ, การหายของแผล, บทบาทพยาบาล, Nutrition, Wound healing, Nursing roles

Abstract

บทคัดย่อ 

บาดแผลเป็นสาเหตุสำคัญที่อาจนำไปสู่ความพิการหรือการเพิ่มอัตราการเสียชีวิตของผู้รับบริการ ปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะเหล่านี้มีหลายประการ ซึ่งโภชนาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการหายของแผล เนื่องจากสารอาหารที่สมดุลช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น พยาบาลเป็นบุคลากรทางวิชาชีพที่สามารถให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับหลักโภชนาการที่ส่งเสริมการหายของแผล บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทบาทพยาบาลในการใช้หลักโภชนาการที่ส่งเสริมการหายของแผล อันจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้รับบริการและประสิทธิผลในการดูแลของทีมสุขภาพ

 

 

 

The Nursing Roles to Promote Wound Healing by Using Nutrition Principles

                                                Nongnuch Hormnaim

Abstract

Wound can be a significant cause that leads to clients’ disability or mortality. There are many factors that can decrease the risks of these conditions. Nutrition is the key factor to promote wound healing because balance nutrients can help better wound healing. Nurse is professional personnel who can give them knowledge and understanding about nutrition principles to promote wound healing. The objective of this article is to present the nursing roles to promote wound healing by using nutrition principles that can affect to the clients’ health and the effectiveness of health care team.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-01-02

How to Cite

หอมเนียม น. (2015). บทบาทพยาบาลในการใช้หลักโภชนาการที่ส่งเสริมการหายของแผล. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, 6(2), 234–249. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/27836

Issue

Section

Academic Articles