ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA 6th edition สำหรับวารสารพยาบาลตารวจ

Authors

  • กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลตำรวจ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.

Published

2018-12-27

How to Cite

วารสารพยาบาลตำรวจ ก. (2018). ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA 6th edition สำหรับวารสารพยาบาลตารวจ. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, ภาคผนวก. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/203710

Issue

Section

Appendix (ภาคผนวก)