ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA 6th edition สำหรับวารสารพยาบาลตารวจ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลตำรวจ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Appendix (ภาคผนวก)

References

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.