เรื่องเล่า..ชาว (นศ.) พยาบาล

Authors

  • ลลิตา ฉายาชวลิต นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Downloads

Published

2018-04-03

How to Cite

ฉายาชวลิต ล. (2018). เรื่องเล่า.ชาว (นศ.) พยาบาล. Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi, 27(Suppl. 1), 199–202. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/117734

Issue

Section

Special Article (บทความพิเศษ)