รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ: Medial Medullary Syndrome

Authors

  • ธีรภาพ กิจจาวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อรอุมา ชุติเนตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิจศรี ชาญณรงค์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-14

How to Cite

1.
กิจจาวิจิตร ธ, ชุติเนตร อ, ชาญณรงค์ น. รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ: Medial Medullary Syndrome. J Thai Stroke Soc [Internet]. 2019 Feb. 14 [cited 2024 Jun. 17];14(2):111-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtss/article/view/172323

Issue

Section

Case Report