การพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Stroke Network)

Authors

  • พรภัทร ธรรมสโรช ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สมบัติ มุ่งทวีพงษา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

Telemedicine, Stroke Network, Stroke

Abstract

Stroke is one of the common diseases in general practice. Intravenous thrombolysis is approved as a standard treatment in eligible patients with acute ischemic stroke, within 4.5 hours after stroke onset, and without contraindications, which can improve the rate of good recovery by 30%. Thus the process of taking care of these patients in acute phase must be well organized and rapid. Stroke Fast Track, Stroke Network and Telemedicine become the answers. Implementation of Thammasat Stroke Network and telemedicine did increase the rate of intravenuos thrombolytic treatment from 2% to 27% with good recovery rate (42-48%), and low rate of symptomatic intracerebral hemorrhage (2-3%).

Downloads

Published

2019-02-14

How to Cite

1.
ธรรมสโรช พ, มุ่งทวีพงษา ส. การพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Stroke Network). J Thai Stroke Soc [Internet]. 2019 Feb. 14 [cited 2024 Jul. 19];14(1):14-22. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtss/article/view/172262

Issue

Section

Original article